В Детски Център „Слънчице“

работят:

1. Специалисти – психолози, работещи с емоционални и поведенчески проблеми при детето.

2. Специалисти – психолози, работещи с деца със СОП /когнитивни дефицити, с

аутизъм, хиперактивност и др. Екипът от психолози извършва диагностика и терапия.

3. Специалист – психолог, работещ с методите на арт-терапия, монтесори педагогика.

4. Специалист – психотерапевт, работещ с възрастни.

5. Специалист, сертифициран в терапия по програма TEACCH и P.E.C.S.

6. Семеен психотерапевт

Центърът работи с деца с езиково-говорни проблеми, с деца с дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, с емоционални проблеми, слаб самоконтрол в училище или в семейната среда, проблеми в общуването между членовете на семейството, ревност при поява на нов член в семейството – бебе или възрастен, аутизъм, хипеарктивност, дислексия, ДЦП, синдром на Даун.

Изготвя се индивидуална програма за работа с детето или с цялото семейство.

Детски център “Слънчице” разполага с екип от специалисти с различни специализации в областта на терапевтичната работа с деца, които са с дългогодишен стаж и със специфични умения за общуване с деца от различни възрасти. Екипите са от психолози, психотерапевти, логопеди, специални педагози.

*За повече информация, консултация и записване, моля, свържете се нас
на тел. 0886 86 66 09 или заповядайте на място на адрес:
гр. Пловдив,  
бул. „Марица“ 27 Д