Радка Цонкова

 Психолог,Психотерапевт, ръководител екип

психодраматерапевт, психомоторен специалист, специалист ранно детско развитие, терапия с възрастни  и семейства, диагностика и оценка ранен детски аутизъм

http://psihologplovdiv.com

Ирина Иванова
Специалист в Детски център „Слънчице”:
Логопед, Психолог, Специален педагог, Монтесори педагог, терапия при дислексия и обучителни трудности. Психологическа и логопедична диагностика. Диагностика за ТЕЛК

Десислава Колева
Специалист в Детски център „Слънчице”:
Логопед, специален педагог, специалист ранно детско развитие,  хранителни терапии, диагностика и терапия

Николета Малинова

Фамилен терапевт, психолог, работа с деца и възрастни

Никол Георгиева – логопед, начален педагог

Благовеста Дерменджиева – логопедВиктория Петкова – логопед

Боряна Димитрова
Психолог, позитивен психотерапевт – / в обучение/
съдебни експертизи и становища, психотерапия при деца от атистичен спектър, арт терапия

Ерготерапевт, детски психолог, сензорен терапевт, ABA терапия, приложно поведенчески анализ – терапия при аутизъм, рехабилитатор

Светослав Марков – логопед, орофациална миофункционална терапия, терапия при аутизъм, артикулационни нарушения

Клиничен психолог Диана Янкехайова