Повечето хора с дислексия издават поне 10 от следващите признаци, описани в статията. Подредили сме характеристиките в няколко основни групи.

 

  1. Общи характеристики

Това са признаци, които се проявяват в самото начало и са добри индикатори, които ни помагат да разберем, че нещо не е съвсем наред. Такива симптоми могат да бъдат:

*невнимание

*продължителна демотивация

*ниско самочувствие

*фрустрация

*асоциалност

*лесно разочарование (най-вече от самия себе си)

*загуба на представа за пространство и време

*хиперактивност

 

  1. Памет и концентрация

*добра дългосрочна памет свързана с лични преживявания, лица и събития

*лоша памет и непоследователност спрямо факти, информация и преживявания, които НЕ е преживял (в това число се вкл. разкази, приказки, литература, предмети в училище, които са трудни за възприемане при детето)

*бавно съсредоточаване

*бързо разконцентриране

*трудност при словесно изразяване

 

  1. Училищни предмети и дейности

*забавяне процеса на броене и винаги използва пръстите

*оплаквания от световъртеж, главоболие, болки в стомаха докато чете

*обърканост предизвикана от думи, цифри и всякаква последователна информация

*при четене или писане допуска лесно повторения, грешки, пропуски и обърквания при букви,думи и цифри

*липса на дълбочина на възприятие

*влошено периферно зрение

*чете и препрочита неколкократно едно и също нещо, но все още изпитва затруднение при осмислянето му

*лесно разсейване от странични звуци и дейности

*говори развалено, непоследователно и изпитва трудности при трансформирането на собствените си мисли в думи

*все още изпозлва свой собствен език за комуникация

*трудности при произнасянето на дълги думи или изречения, при които срича или заеква

*проблем при писането

*нечетлив, променлив почерк

*некоординираност

*затруднение при колективни дейности, спорт и други общи двигателни умения и задачи

*забавяне на реакциите

*често бърка ляво и дясно, или му отнема повече време докато назове дадената посока.

 

  1. Поведение, здраве и личностно развитие

*хаотичност

*затвореност

*чувство за малоценност

*склонност към ушни инфекции, чувствителност към определени храни, хранителни добавки, химически продукти и др.

*нетипични за възрастта действия, думи, говор (напр. дете на 7г. често пълзи или използва все още развален бебешки говор)

*чувство за умора

*придържане към някои стари детски навици и случки, неподходящи за възрастта (напр. продължителен сън през деня, напикаване нощем и др.)

*емоционален стрес, породен от конфликт в семейството или подигравки в училище

*висока чувствителност и стремеж към съвършенство. Ако поставената от детето цел не се осъществи, то се разочарова от себе си и е вероятно по-нататъшно демотивиране в дадената област.

 

Пренебрегването на горе описаните симптоми може да ни струва скъпо. Неглежирането на тази диагноза е вероятно да засегне сериозно емоционалното и физическото здраве на детето ни. Нека не забравяме, че дислексията е състояние, което може да бъде овладяно. Не трябва да стоим безучастни и при всяко съмнение, че нещо може би не е наред, би следвало да се консултираме с подходящия специалист психолог и логопед. И нека винаги помним, че най-добрата терапия за всяко едно заболяване е любовта и семейната топлина.

Източник: www.dyslexia.com/library/symptoms.htm

39 симптома издаващи дислексия