ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ В ТЦ „СЛЪНЧИЦЕ”

 1. Първична консултация с психолог/ психотерапевт – 40лв.
 2. Психотерапевтична сесия с деца– 40 лв.
 3. Психотерапевтична сесия с възрастни и юноши – 40 лв.
 4. Семейна консултация и терапия – 50 лв.
 5. Корекционна работа с психолог – 30 – 45 мин. 35 лв.
 6. Корекционна работа с психолог – 50 мин. 40 лв.
 7. Логопедична консултация и първична диагностика – 40 лв.
 8. Логопедично изследване за ранна детска възраст – говор, социално-емоционално развитие, изобразителна дейност, моторика, навици, умения – 50лв.
 9. Логопедична сесия  – 35 лв.
 1. Комплесна оценка на когнитивните процеси – памет, мислене, внимание, интелект и емоционално състояние – 50 лв.
 2. *Диагностиката се извършва в рамките на 3 до 5 срещи

Цена посещение: 50 лв.

12. Изследване ТЕЛК – 50 лв.

13. Изготвяне съдебно-психологическа експертиза: 50 лв. посещение, издаване на документ – 80 лв.

14. Диагностика на дислексия: 50 лв.